Skrzydlata cerkiew w utworze "Na wysokiej połoninie" Stanisława Vincenza

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury, Tom 10 (2006) s. 119-126
Anna Rosińska

 

do góry