Charakter gier w społeczeństwach pierwotnych (od obrzędowości i rytuału do sztuki)

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury, Tom 10 (2006) s. 127-134
Lucyna Rożek

 

do góry