W cieniu rajskiej jabłoni : motyw grzechu pierworodnego i obraz raju w literaturze XIX i XX wieku

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury, Tom 10 (2006) s. 171-181
Joanna Warońska

 

do góry