Od miłości do nienawiści : studium nad postacią kobiety - femme fatale w tragedii greckiej

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury, Tom 10 (2006) s. 183-217
Małgorzata Włodarczyk-Kucab

 

do góry