Lukrecji rozważania o śmierci w poemacie Marcina Kromera

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury, Tom 10 (2006) s. 229-242
Robert K. Zawadzki

 

do góry