Ugrzęźnięcie w egzystencji - o sytuacji bohaterów wybranych dramatów Stanisława Ignacego Witkiewicza

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury, Tom 11 (2009) s. 69-82
Piotr Gospodarek

 

do góry