Rodzina - "podstawowa komórka zniewalająca" w dramaturgii Sławomira Mrożka

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury, Tom 11 (2009) s. 83-95
Piotr Gospodarek

 

do góry