Analiza retoryczno-stylistyczna wybranych mów i kazań pogrzebowych okresu baroku

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury, Tom 11 (2009) s. 121-137
Beata Łukarska

 

do góry