Przemiany wizerunku kobiety w dramacie na przykładzie postaci Fedry

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury, Tom 11 (2009) s. 203-218
Agnieszka Pobratyn

 

do góry