Utwory Adama Mickiewicza w programach nauczania i podręcznikach gimnazjalnych w okresie reformy nauczania

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury, Tom 11 (2009) s. 281-293
Ksymena Żurawska

 

do góry