Norwid po niemiecku

Studia Norwidiana, Tom 2 (1984) s. 84-90
Andrzej Vincenz , Cyprian Norwid (aut. dzieła rec.), Rolf Fieguth (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Cyprian Norwid, "Vade-mecum : Gedichtzyklus (1866) : polnisch-deutsch", tł. Rolf Fieguth ; oprac. Rolf Fieguth, München 1981

 

do góry