Analiza porównawcza programów nauczania początkowego matematyki w NRD i PRL

Prace Naukowe. Pedagogika, Tom 2 (1991) s. 203-223
Albina Słomska

 

do góry