Uruchomienie i rozbudowa szkolnictwa średniego ogólnokształcącego na Górnym Śląsku w latach 1945-1948

Prace Naukowe. Pedagogika, Tom 5 (1994) s. 103-117
Bogdan Snoch

 

do góry