Wolność osoby ludzkiej a autorytet kościelny

Kościół i Prawo, Tom 2 (1982) s. 53-81
Czesław Bartnik

 

do góry