Etyczne aspekty kary śmierci

Kościół i Prawo, Tom 7 (1990) s. 25-49
Tadeusz Ślipko

 

do góry