IX Międzynarodowy Kongres Średniowiecznego Prawa Kanonicznego : Monachium - 13-17 VII 1992

Kościół i Prawo, Tom 13 (1998) s. 285-288
Elżbieta Szczot, Józef Kara

 

do góry