Zaproszenie na konferencję naukową i Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Tom 8, Numer 10 (2) (2013) s. 7-8
Józef Krukowski

 

do góry