Laudacja z okazji wręczenia kard. Zenonowi Grocholewskiemu Nagrody imienia ks. Idziego Radziszewskiego : Lublin, 27 maja 2013 roku

Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Tom 8, Numer 10 (2) (2013) s. 41-55
Józef Krukowski

 

do góry