"Sylwy współczesne : problem konstrukcji tekstu", Ryszard Nycz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja]

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, Tom 77, Numer 3 (1986) s. 356-371
Włodzimierz Bolecki , Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.)

 

do góry