O przestrzeni artystycznej w sonetach Asnyka "Nad głębiami"

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, Tom 78, Numer 4 (1987) s. 169-182
Magdalena Danielewiczowa

 

do góry