Historia literatury jako historia funkcji literatury : (na przykładzie nowożytnej utopii)

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, Tom 80, Numer 1 (1989) s. 257-275
Wilhelm Vosskamp , Małgorzata Łukasiewicz (tł.)

 

do góry