Menedżerowie, politycy, gangsterzy : O potrzebie reintegracji teorii społecznej

Annales. Etyka w życiu gospodarczym, Tom 9, Numer 1 (2006) s. 85-91
Przemysław Rotengruber

 

do góry