Total Quality Management jako metoda zarządzania odpowiedzialnego społecznie

Annales. Etyka w życiu gospodarczym, Tom 9, Numer 1 (2006) s. 321-328
Piotr Rogala

 

do góry