">>Gdy myśl łączy się z przestrzenią<<. Uwagi o przypowieści >>Quidam<<", Zdzisław Łapiński, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny, Tom 21, Numer 4 (70) (1978) s. 194
Włodzimierz Bolecki , Zdzisław Łapiński (aut. dzieła rec.)

 

do góry