"Świat przyrody w prozie Jarosława Iwaszkiewicza (obraz natury jako forma okspresji światopoglądu)", Jerzy Speina, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIII, Nauki Humanistyczno-Społeczne z.81 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny, Tom 21, Numer 4 (70) (1978) s. 220
Włodzimierz Bolecki , Jerzy Speina (aut. dzieła rec.)

 

do góry