"Antologia polskiego futuryzmu i nowej sztuki", Wstęp i komentarz: Z.Jarosiński, Wybór i przygotowanie tekstów H.Zaworska, Wrocław 1978 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny, Tom 22, Numer 1 (71) (1979) s. 161
Włodzimierz Bolecki

 

do góry