Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych w świetle dyrektywy 2000/35

Zeszyty Prawnicze, Tom 3, Numer 2 (2003) s. 211-252
Cezary Mik, Ewa Wojtaszek-Mik

 

do góry