Accusatio i inquisitio w procesie karnym okresu cesarstwa

Zeszyty Prawnicze, Tom 2, Numer 2 (2002) s. 7-21
Bernardo Santalucia , Leszek Kazana (tł.)

 

do góry