Sytuacja prawna dysponenta "know-how"

Zeszyty Prawnicze, Tom 2, Numer 2 (2002) s. 117-148
Aleksandra Bielecka-Dobroczek

 

do góry