Sesja naukowa "Zagrożenia XXI wieku i prawne aspekty ich przezwyciężania", Warszawa 12 maja 2002 roku

Zeszyty Prawnicze, Tom 2, Numer 2 (2002) s. 229-231
Agnieszka Gryszczyńska

 

do góry