Summum ius summa iniuria : o ideologicznych założeniach w interpretacji starożytnych tekstów źródłowych

Zeszyty Prawnicze, Tom 5, Numer 1 (2005) s. 51-68
Franciszek Longchamps de Bérier

 

do góry