Wokół problematyki nadużycia prawa podmiotoweg

Zeszyty Prawnicze, Tom 5, Numer 1 (2005) s. 255-274
Aleksander Stępkowski , Franciszek Longchamps de Bérier (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Franciszek Longchamps de Bérier, "Nadużycie prawa w świetle rzymskiego prawa prywatnego", Wrocław 2004

 

do góry