"O różnych regułach dawnego prawa" - 17 tytuł 50 księgi Digestów : tekst - tłumaczenie - komentarz

Zeszyty Prawnicze, Tom 7, Numer 2 (2007) s. 297-345
Tomasz Palmirski

 

do góry