VI Lubelskie Sympozjum na temat prawa karnego w starożytności - "Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu", Lublin, 13-15 czerwca 2007 r.

Zeszyty Prawnicze, Tom 7, Numer 2 (2007) s. 371-374
Renata Kamińska

 

do góry