"Siła wyższa w rzymskim prawie prywatnym", Marek Sobczyk, Toruń 2005 : [recenzja]

Zeszyty Prawnicze, Tom 7, Numer 2 (2007) s. 347-353
Przemysław K. Grabowski , Marek Sobczyk (aut. dzieła rec.)

 

do góry