"Rzymskie prawo karne w reskryptach cesarza Hadriana", Krzysztof Amielańczyk, Lublin 2006 : [recenzja]

Zeszyty Prawnicze, Tom 7, Numer 2 (2007) s. 355-363
Jan Zabłocki , Krzysztof Amielańczyk (aut. dzieła rec.)

 

do góry