"Uwagi o niemozliwościach badania miedzywojennej powieści autobiograficznej. Katastrofizm i awangarda", Irena Skwarek, "Prace Naukowe UŚL", nr 322 (1979) : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny, Tom 23, Numer 4 (78) (1980) s. 309
Jan Zieliński , Irena Skwarek (aut. dzieła rec.)

 

do góry