Zbiory kazań w bibliotekach śląskiego duchowieństwa diecezjalnego w XVII wieku

Saeculum Christianum : pismo historyczne, Tom 10, Numer 1 (2003) s. 53-80
Józef Mandziuk

 

do góry