Błąd co do nierozerwalności i sakramentalności małżeństwa oraz wykluczenie nierozerwalności i sakramentalności w wyroku Roty Rzymskiej c. Bottone z 12 maja 2006 roku

Ius Matrimoniale, Tom 17 (23) (2012) s. 161-172
Wojciech Góralski

 

do góry