Doświadczenie prawa rzymskiego a pojęcie dobrej wiary w europejskiej dyrektywie o klauzulach niedozwolonych w umowach konsumenckich

Zeszyty Prawnicze, Tom 1, Numer 1 (2001) s. 79-101
Wojciech Dajczak

 

do góry