Skarga o nieważność wyroku "per modum actionis" czy "per modum exceptionis"?

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny, Tom 52, Numer 3-4 (2009) s. 355-367
Lucjan Świto

 

do góry