Potrzeba rozmowy o zdarzeniu traumatycznym a poziom symptomów PTSD

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, Tom 14 (2010) s. 63-70
Bohdan Dudek, Wiesław Szymczak

 

do góry