Konstrukcja narzędzia do pomiaru poczucia niesprawiedliwości w pracy według teorii J. S. Adamsa

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, Tom 14 (2010) s. 109-131
Anna Michałkiewicz, Bohdan Dudek

 

do góry