Rozumienie i przeżywanie mszy świętej w polskim średniowieczu w świetle świadectw ikonograficznych

Saeculum Christianum : pismo historyczne, Tom 3, Numer 1 (1996) s. 65-84
Michał Janoch

 

do góry