85 rocznica urodzin prof. P. Reineckiego

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 5, Numer 3/4 (1957) s. 695
Witold Hensel

 

do góry