"Digitalizacja. Problemy prawne i organizacyjne w praktyce działania bibliotek cyfrowych oraz repozytoriów", Warszawa, 17 stycznia 2013 roku

Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy, Numer 3 (2013) s. 152-155
Eliza Lubojańska

 

do góry