"Zasady redagowania i wydawania czasopism naukowych", Warszawa, 16 lipca 2013 roku

Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy, Numer 3 (2013) s. 156-160
Katarzyna Baran

 

do góry