Wzrost cen na polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych : przyczyny i potencjalne konsekwencje

Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Tom 12 (2007) s. 191-200
Marcin Mucha

 

do góry