Dwuwiersz Sulpicji Młodszej

Collectanea Philologica, Tom 5 (2003) s. 91-105
Danuta Jędrzejczak

 

do góry