Stan badań nad nauczaniem domowym dzieci polskich od XVIII do początków XX wieku w polskiej historiografii = The current state of research on homeschooling of polish children since the 18th century until the beginning of the 20th century in the polish historiography

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce : kwartalnik dla nauczycieli , Numer 4 (2013) s. 13-27
Krzysztof Jakubiak

 

do góry